När kommer hemglass?

Adress: stopp 83 i Brädgårdsvägen 743.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-06-10 ca klockan 19:35
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-27 ca klockan 19:35
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-06-24 ca klockan 19:35
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-15 ca klockan 19:35
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-29 ca klockan 19:35
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-13 ca klockan 19:35


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/