När kommer hemglass?

Adress: stopp 39 i Stenhuggarvägen 31 752.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-14 ca klockan 17:49
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-28 ca klockan 17:49
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-12 ca klockan 17:49
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-26 ca klockan 17:49
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-06-09 ca klockan 17:49
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-06-23 ca klockan 17:49


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/