När kommer hemglass?

Adress: stopp 70 i Bonadsvägen 14 757.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-02-21 ca klockan 19:47
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-06 ca klockan 19:47
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-20 ca klockan 19:47
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-03 ca klockan 19:47
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-17 ca klockan 19:47
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-01 ca klockan 19:47
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-15 ca klockan 19:47


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/