När kommer hemglass?

Adress: stopp 38 i Grusbanan 52 63 744.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-12 ca klockan 17:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-09 ca klockan 17:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-07 ca klockan 17:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-02-27 ca klockan 17:45
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-23 ca klockan 17:45
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-21 ca klockan 17:45
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-26 ca klockan 17:45


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/