När kommer hemglass?

Adress: stopp 4 i Kuggebro 19 Uppsala.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-06 ca klockan 15:09
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-20 ca klockan 18:20
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-03 ca klockan 18:20
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-17 ca klockan 18:20
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-01 ca klockan 18:20
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-15 ca klockan 18:20


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/