När kommer hemglass?

Adress: stopp 92 i Målbovägen Heby.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-12 ca klockan 20:41
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-09 ca klockan 20:41
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-07 ca klockan 20:41


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/