När kommer hemglass?

Adress: stopp 68 i Odenvägen 4 763.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-02-20 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-19 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-16 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-30 ca klockan 17:55
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-02-20 ca klockan 18:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-05 ca klockan 18:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-19 ca klockan 18:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-02 ca klockan 18:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-16 ca klockan 18:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-30 ca klockan 18:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-14 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-14 ca klockan 18:48
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-05 ca klockan 17:55
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-02 ca klockan 17:55


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Samtliga Filialerär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/