När kommer hemglass?

Adress: stopp 73 i Pålgatan 752.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-04 ca klockan 20:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-18 ca klockan 20:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-01 ca klockan 20:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-15 ca klockan 20:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-29 ca klockan 20:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-13 ca klockan 20:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-27 ca klockan 20:18
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-01 ca klockan 17:12
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-15 ca klockan 17:12
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-06 ca klockan 17:12
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-20 ca klockan 17:12
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-03 ca klockan 17:12
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-17 ca klockan 17:12


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/