När kommer hemglass?

Adress: stopp 37 i Pukslagarvägen 52 804.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-02-19 ca klockan 17:56
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-04 ca klockan 17:56
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-02-05 ca klockan 17:56


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Uppsalaär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/