När kommer hemglass?

Adress: stopp 39 i Rasbokils-tibble 222 755.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-12 ca klockan 16:57
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-28 ca klockan 17:19
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-03 ca klockan 17:19
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-17 ca klockan 16:57
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-31 ca klockan 17:19
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-14 ca klockan 16:57


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/