När kommer hemglass?

Adress: stopp 43 i Storgatan 22 F Uppsala.
Filial kontor: Uppsala tel 018505550

Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-29 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-02-28 ca klockan 18:02
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-13 ca klockan 18:02
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-27 ca klockan 18:02
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-10 ca klockan 18:02
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-24 ca klockan 18:02
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-08 ca klockan 18:02
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-22 ca klockan 18:02
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-18 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-01 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-03-04 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-04-15 ca klockan 18:06
Hemglass bilen kommer hem till dig den 2020-05-13 ca klockan 18:06


Hemglass bilen säljer glass till sveriges kunder direkt hem till frysen när kunden är hemma.
När kommer hemglass bilen?
Hemglass Sunsvallär skapad av Jwl Solutions
Skriven av Jimmy Wennlund
http://www.wennlund.nu/